Dự án – Doanh nghiệp

full_family_sharing

 • Liên hệ đối với Khách hàng dự án / Mua sỉ, khu vực miền Nam:

          Corporate Business Enquiry – HCMC Contact:

 1. Ms. Diem – 0905.883.297 – Marketing Department
 2. Ms. Cuc Phuong – 0909.091.635
 3. Mr. Phuong – 0908.519.921
 4. Mr. Toan – 0939.566.107
 5. Ms. Thao Pham – 0169.2540500
 6. Ms. Thao Le  – 0909.907.450
 • Liên hệ đối với Khách hàng dự án / Mua sỉ, khu vực miền Bắc:

          Corporate Business Enquiry – Hanoi Contact:

 1. Ms. Man- 0912 411 106.
 • Liên hệ đối với Khách hàng dự án / Mua sỉ, khu vực Nha Trang:

          Corporate Business Enquiry – Nha Trang Contact:

 1. Ms. Tien – 0908 397 589
 2. Ms. Suong – 0903 870 399