<< back

ipad_air_avt

iPad Air

PRICE LIST (Apply from 20/9/2015)

  • WIFI: (Silver / Space Gray)
    • 16Gb: 9,600,000 VNĐ
    • 32Gb: 10,620,000 VNĐ
  • Celluar: (Silver / Space Gray)
    • 16Gb: 12,680,000 VNĐ
    • 32Gb: 13,630,000 VNĐ

promotion_v

Sản phẩm khác được đề xuất :

 
2015 Futureworld - All Rights Reserved.