Capture the moment wherever you are

[ENGLISH BELOW]

WORKSHOP: Hướng dẫn chụp hình trên bộ 3 iPhone mới

HDR thông minh, Bokeh nâng cao, Depth-control. Bí quyết của các Nhiếp ảnh gia hiện có sẵn trong tầm tay bạn. Từ các bức ảnh phong cảnh với ánh sáng phù hợp, hoặc để chụp chân dung tuyệt vời, các tính năng chính này hiện đã sẵn sàng để sử dụng. Hãy để các chuyên gia Apple của chúng tôi hướng dẫn bạn cách Ghi lại khoảnh khắc, dù bạn ở đâu.

Tham gia với chúng tôi tại Hội thảo Futureworld:
Thời gian: 17 giờ chiều – 18 giờ tối
Futureworld
Địa điểm: Tầng 3 – 19,20A Crescent Mall,
Nguyễn Văn Linh, Quận 7

—————-

WORKSHOP: Capture the moment wherever you are

Smart HDR, Advanced Bokeh, Depth Control. Big words in Photography are now available at your fingertips. From Landscape photos and getting the right lighting, to making fabulous portraits, these key features are now ready to be used. Let our in-house Apple Experts show you how to Capture the Moment, wherever you are.

Join us in Futureworld’s Workshop:
Time: 17PM – 18PM
Futureworld
Location: 3 Floor – 19,20A Crescent Mall,
Nguyen Van Linh, District 7

#Think Apple, Think Futureworld