Mở rộng phạm vi Bảo hành tiêu chuẩn Thiết bị Apple của bạn với Gói bảo hành AppleCare (APP). Điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập trực tiếp đến các chuyên gia của Apple trên toàn cầu.

Đối với máy Mac, APP sẽ thêm 2 năm nữa cho tổng thời gian bảo hành 3 năm.
Đối với iPad, APP sẽ thêm 1 năm nữa cho tổng thời gian bảo hành 2 năm.

Mua ngay Gói Bảo Hành AppleCare Protection Plan ngay hôm nay từ Futureworld!

Đối với Dịch vụ Apple và Hỗ trợ bảo hành, bạn có thể truy cập Trung tâm dịch vụ ủy quyền của Thakral One. Hoặc gọi cho họ theo đường dây nóng dịch vụ của họ 1900 2116. Họ có 4 địa điểm thuận tiện tại Việt Nam để giải quyết tất cả các nhu cầu hỗ trợ của Apple.