Dịch vụ được ủy quyền của Apple: Mac, iPhone, iPad, iPod và các phụ kiện khác của Apple.

  • Bảo hành của Apple
  • Sửa chữa và nâng cấp phần cứng
  • Bảo hành thiết bị phụ tùng, sửa chữa & Dịch vụ trao đổi
  • Cài đặt và gỡ rối phần mềm Apple
  • Kế hoạch bảo vệ AppleCare

Cam kết dịch vụ của chúng tôi:

  • Nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple

Vị trí trung tâm dịch vụ:

  1. Thành Phố Hồ Chí Minh | Hotline: 0906 95 99 38:
  2. Ha Nội | Hotline: 0968 09 09 32:

Bảng giá dịch vụ dành cho người mua:

Thiết bị Tiền tệ Phí
iOS VND 330,000
Mac VND 550,000
iMac VND 770,000

 

Đối với dịch vụ liên quan đến phần cứng, vui lòng liên hệ chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp cho bạn báo giá chính xác cho các yêu cầu của bạn