Apple School Manager (ASM)

Futureworld là Đối tác Doanh nghiệp & Đối tác Giáo dục của Apple.

Chúng tôi có thể tư vấn ABM/ASM và đăng ký cho các thiết bị của bạn.

Đăng ký Apple School Manager (ASM) tại Việt Nam. ASM là gì? – Vender

Apple School Manager hiện đã có!

Apple đã ra mắt Chương trình quản lí thiết bị Apple trong doanh nghiệp (ABM) và Chương trình quản lí thiết bị Apple trong trường học (ASM) tại Việt Nam, được biết đến với tên gọi Chương trình đăng ký thiết bị Apple (DEP). Hai chương trình này được cung cấp riêng cho các khách hàng của Apple yêu cầu triển khai và quản lý liền mạch các thiết bị Apple thuộc sở hữu của tổ chức họ. Dù là các thiết bị iOS như iPhone, iPad và iPod, cho đến cả thiết bị máy tính để bàn và máy tính xách tay như iMac, MacBook Air, MacBook Pro và cuối cùng là AppleTV, những thiết bị này đều có thể được đăng ký và quản lý theo cả ABM hoặc ASM.

Được thiết kế để trường học khai thác hết tiềm năng của các thiết bị. ASM tạo điều kiện tích hợp dễ dàng các thiết bị Apple vào trường học với khả năng tương thích với SIS (Hệ thống thông tin học sinh) và Azure Active Directory. ASM cũng cung cấp cách mua số lượng lớn các Ứng dụng & Sách và chỉ định nó cho từng thiết bị.